Baltic International Bank darbības rādītāji un pārskati

Baltic International Bank finanšu pārskati liecina, ka Banka gadu no gada turpina ilgtspējīgu attīstību, sniedzot tās klientiem augstas kvalitātes finanšu risinājumus un izcilu servisu.

 Jaunākie finanšu rādītāji

PictureFinanšu dati uz 30.09.2020.
*aktīvi pārvaldīšanā, brokeru pakalpojumu portfelis, emitētie parāda vērtspapīri, noguldījumi, subordinētie depozīti

 


 

 Jaunākie Bankas finanšu darbības pārskati

 

 Pārskats par periodu, kas noslēdzās 2020.gada 30.septembrī

Pārskats par periodu, kas noslēdzās 2020.gada 30.jūnijā

Pārskats par periodu, kas noslēdzās 2020.gada 31.martā

Baltic International Bank Gada pārskats par 2019.gadu

Pārskats par periodu, kas noslēdzās 2019.gada 31.decembrī

Pārskats par periodu, kas noslēdzās 2019.gada 30.septembrī 

Pārskats par periodu, kas noslēdzās 2019.gada 30.jūnijā

Pārskats par periodu, kas noslēdzās 2019.gada 31.martā 


 

SOCIĀLĀS ATBILDĪBAS UN ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS PĀRSKATS 2018

Mūsu Bankai 2018. gads ir bijis ātruma uzņemšanas, jaunas enerģijas gads.Viktors Bolbats

   Sociālās atbildības un ilgtspējīgas attīstības pārskats 2018 

 


Iepriekšējie pārskati

Skatīt iepriekšējos pārskatus
Atlasīt pēc gada
KLIENTU APKALPOŠANA

(+371) 6700 0444

9:30 - 17:00

Pirmdiena - Piektdiena

pēc Latvijas laika GMT +02:00