ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Rekvizīti kredītsaistību dzēšanai un komisiju maksājumiem

Jaunumi - 2022. gada 22. decembris

Cienījamie klienti,

2022.gada 12.decembrī Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome pieņēma lēmumu apturēt Baltic International Bank SE (Banka) finanšu pakalpojumu sniegšanu, tai skaitā Bankai aizliegts veikt debeta un kredīta maksājumus klientu kontos jebkurā valūtā, izsniegt jaunus kredītus un palielināt esošo kredītu limitus, t.sk. veikt reversos repo darījumus. Tomēr augstāk norādītā lēmuma pieņemšana neietekmē esošo kredītsaistību un citu maksājumu saistību izpildi pret Banku.

Tādēļ visiem Bankas klientiem, kam ir kredītu vai citu maksājumu saistības pret Banku, lūdzam turpināt veikt jau iestājušo un nākotnes maksājumu izpildi noslēgtajos līgumos noteiktajā kārtībā, turpmāk veicot ar saistību izpildi saistītos pārskaitījumus uz zemāk norādītajiem rekvizītiem tikai euro valūtā:

 

Saņēmējs: Baltic International Bank SE

Reģistrācijas Nr. 40003127883

Adrese: Kalēju iela 43, Rīga, LV-1050

Konts Nr. LV98CBBR1130131400070  

Saņēmējbanka: BluOr Bank AS

SWIFT kods: CBBRLV22

 

Maksājuma mērķis kredīta saistību dzēšanai: Aizņēmēja dati (Fiziskām personām: vārds, uzvārds, personas kods (LR rezidentiem), dzimšanas datums (LR nerezidentiem) / Juridiskām personām: nosaukums, reģistrācijas numurs) maksājums saskaņā ar Kredīta līgumu Nr. ___/___/___

Maksājuma mērķis maksājumu karšu izmantoto kredītlimitu dzēšanai: Aizņēmēja dati (Fiziskām personām: vārds, uzvārds, personas kods (LR rezidentiem), dzimšanas datums (LR nerezidentiem) / Juridiskām personām: nosaukums, reģistrācijas numurs) maksājums kredītkartes limita dzēšanai saskaņā ar Klientu apkalpošanas līgumu Nr. ___/___/___

Maksājuma mērķis komisiju un citu pakalpojumu apmaksai: Maksātāja dati (Fiziskām personām: vārds, uzvārds, personas kods (LR rezidentiem), dzimšanas datums (LR nerezidentiem) / Juridiskām personām: nosaukums, reģistrācijas numurs) maksājums saskaņā ar Līgumu Nr. ___/___/___

Vēršam uzmanību, ka norādītais konts ir paredzēts tikai Bankas pakalpojumu apmaksai (kredītsaistību un citu maksājumu saistību izpildei un komisiju apmaksai).

Klientiem, kuriem iestājās kredītsaistību un citu maksājumu saistību izpildes termiņš pēc 2022.gada 12.decembra un kuriem bija liegta iespēja veikt maksājumu līdz šī paziņojuma nosūtīšanas dienai, netiks piemērotas esošajos līgumos par nokavējumu noteiktās sankcijas.   

Atpakaļ uz ziņu sarakstu
KLIENTU APKALPOŠANA

(+371) 6700 0444

9:30 - 17:00

Pirmdiena - Piektdiena

pēc Latvijas laika GMT +02:00