ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Paziņojums par Baltic International Bank SE likvidācijas uzsākšanu

PAZIŅOJUMS

Aktualitātes

Rekvizīti kredītsaistību dzēšanai un komisiju maksājumiem

Cienījamie klienti, 2022.gada 12.decembrī Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome pieņēma lēmumu apturēt Baltic International Bank SE (Banka) finanšu pakalpojumu sniegšanu, tai skaitā Bankai aizliegts veikt debeta un kredīta maksājumus klientu kontos jebkurā valūtā, izsniegt jaunus kredītus un palielināt esošo kredītu limitus, t.sk. veikt reversos repo darījumus. Tomēr augstāk norādītā lēmuma pieņemšana neietekmē esošo kredītsaistību un citu maksājumu saistību izpildi pret Banku. Tādēļ visiem Bankas klientiem, kam ir kredītu vai citu maksājumu saistības pret Banku, lūdzam turpināt veikt jau iestājušo un nākotnes maksājumu izpildi noslēgtajos līgumos noteiktajā kārtībā, turpmāk veicot ar saistību izpildi saistītos pārskaitījumus uz zemāk norādītajiem rekvizītiem tikai euro valūtā:   Saņēmējs: Baltic International Bank SE Reģistrācijas Nr. 40003127883 Adrese: Kalēju iela 43, Rīga, LV-1050 Konts Nr. LV98CBBR1130131400070   Saņēmējbanka: BluOr Bank AS SWIFT kods: CBBRLV22   Maksājuma mērķis kredīta saistību dzēšanai: Aizņēmēja dati (Fiziskām personām: vārds, uzvārds, personas kods (LR rezidentiem), dzimšanas datums (LR nerezidentiem) / Juridiskām personām: nosaukums, reģistrācijas numurs) maksājums saskaņā ar Kredīta līgumu Nr. ___/___/___ Maksājuma mērķis maksājumu karšu izmantoto kredītlimitu dzēšanai: Aizņēmēja dati (Fiziskām personām: vārds, uzvārds, personas kods (LR rezidentiem), dzimšanas datums (LR nerezidentiem) / Juridiskām personām: nosaukums, reģistrācijas numurs) maksājums kredītkartes limita dzēšanai saskaņā ar Klientu apkalpošanas līgumu Nr. ___/___/___ Maksājuma mērķis komisiju un citu pakalpojumu apmaksai: Maksātāja dati (Fiziskām personām: vārds, uzvārds, personas kods (LR rezidentiem), dzimšanas datums (LR nerezidentiem) / Juridiskām personām: nosaukums, reģistrācijas numurs) maksājums saskaņā ar Līgumu Nr. ___/___/___ Vēršam uzmanību, ka norādītais konts ir paredzēts tikai Bankas pakalpojumu apmaksai (kredītsaistību un citu maksājumu saistību izpildei un komisiju apmaksai). Klientiem, kuriem iestājās kredītsaistību un citu maksājumu saistību izpildes termiņš pēc 2022.gada 12.decembra un kuriem bija liegta iespēja veikt maksājumu līdz šī paziņojuma nosūtīšanas dienai, netiks piemērotas esošajos līgumos par nokavējumu noteiktās sankcijas.   

Valsts garantētās noguldījumu atlīdzības izmaksa

Cienījamie klienti, Ievērojot likumā noteiktās prasības, Baltic International Bank SE ir nodrošinājusi pieteikumu pieņemšanu valsts garantētās noguldījumu atlīdzības izmaksai. Lai pieteiktu Jūsu noguldījuma garantētās atlīdzības izmaksu, nepieciešams aizpildīt pieteikumu par valsts garantētās noguldījumu atlīdzības izmaksu, norādot klientam piederošu kontu (IBAN) kas atvērts SEPA zonas bankā. Pieteikumu iesniegšanas veidi: elektroniski Internetbankā, parakstot ar DIGIPASS; elektroniski, atsūtot uz Bankas e-pastu info@bib.eu pieteikumu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu; personīgi, iesniedzot pieteikumu Bankā klātienē Grēcinieku ielā 6, Rīgā; atsūtot pa pastu notariāli apstiprināta un atbilstoši apostilēta vai apliecināta pieteikuma oriģinālu.   PIETEIKUMA VEIDLAPA   Jautājumu gadījumā, lūdzam sazināties ar Finanšu un kapitāla tirgus komisiju: par garantēto atlīdzību izmaksu: +371 67022801, par darījumiem ar finanšu instrumentiem: +371 67022807, par citiem jautājumiem: +371 67022819, FKTK e-pasts: BIB@fktk.lv   Detalizēta informācija pieejama šeit: https://www.bank.lv/darbibas-jomas/klientu-aizsardziba/informacija-par-baltic-international-bank-se

Paziņojums par seifu darbību

Cienījamie klienti! Informējam, ka Baltic International Bank seifi ir pieejami un turpina savu darbību kā iepriekš. Par iespējamo apmeklējuma laiku lūgums sazināties ar savu personīgo baņķieri!   Paldies! Baltic International Bank  

Paziņojums

Cien. klienti! Rūpējoties par Latvijas finanšu sektora stabilitāti un bankas klientu un kreditoru interešu aizsardzību, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome 12.12.2022. ārkārtas sēdē ir pieņēmusi lēmumu apturēt finanšu pakalpojumu sniegšanu Baltic International Bank SE. Tas nozīmē, ka Baltic International Bank SE karšu, internetbankas un maksājumu darbība ir apturēta.  Šāds lēmums pieņemts, lai nepieļautu līdzekļu aizplūšanu no bankas un aizsargātu bankas klientu un kreditoru intereses līdz turpmāku lēmumu pieņemšanai. Pašlaik FKTK nodrošina visas nepieciešamās darbības, lai pēc iespējas ātrāk nodrošinātu garantēto atlīdzību izmaksu Baltic International Bank SE klientiem.  Bankas klientiem nepieciešams sekot līdzi informācijai FKTK mājaslapā www.fktk.lv un plašsaziņas līdzekļos publicētajai informācijai, kur tiks skaidrots, kad un kas bankas klientiem ir jādara, lai saņemtu savus Baltic International Bank SE glabātos līdzekļus. Tas notiks tuvāko dienu laikā. 

Visas ziņas
KLIENTU APKALPOŠANA

(+371) 6700 0444

9:30 - 17:00

Pirmdiena - Piektdiena

pēc Latvijas laika GMT +02:00