ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Zelta iegāde

Zelts un citi dārgmetāli ir vēsturiski nezūdoša un dažādos ekonomikas ciklos stabila vērtība, tādējādi investīcijas zeltā ir ilgtermiņā nemainīgi drošs investīciju instruments.

 

Pieteikties konsultācijai

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Zelta Programma

 

Rūpējoties par klientu interešu aizsardzību, Baltic International Bank SE piedāvā saviem klientiem tradicionālu ieguldījumu produktu, proti, zeltu.
Daudzu gadsimtu garumā ieguldījumi dārgmetālos, primāri zeltā, tikuši uzskatīti par drošu rīku uzkrātā kapitāla saglabāšanai un vairošanai. Zelts ir vērtības uzkrājējs, unikāls dārgmetāls un universālais vērtības etalons. Tieši tāpēc zelts var kalpot par nodrošinājumu. Zelta krājums ir tā īpašnieka nepārprotams labklājības apliecinājums. Fakts, ka ilgtermiņā zelta cenai ir potenciāls pieaugt, padara šo produktu vēl pievilcīgāku. Cenas izaugsmes prognozes tiek izdarītas, balstoties uz vēsturiskajiem datiem, kas atspoguļo zelta cenu dinamiku pasaules tirgos.
Zelts kā ieguldījumu objekts ir gudra izvēle, jo zelts ir laika gaitā pārbaudīts aktīvs.

Picture

“Zelta programmas” ietvaros Baltic International Bank SE piedāvā klientiem virkni iespēju, kā kļūt par zelta aktīva īpašnieku.


ZELTA IEGĀDE UN RĪKOŠANĀS AR TO PĒC SAVIEM IESKATIEM

Jūs varat iegādāties spēkā esošajiem Eiropas standartiem atbilstošus stieņus, kuriem ir tā saucamā zelta “tīrības pakāpe” 999.9 jeb 999 raudze (stieņa svars ir 1 kilograms). Turpmāk jūs varat rīkoties ar stieņiem pēc saviem ieskatiem. Lai iegādātos zeltu, jums jāvēršas pie sava personīgā baņķiera, kas noformēs visus nepieciešamos dokumentus.

Priekšrocības:

 • Kapitāla saglabāšana un aizsardzība
 • Zelta realizācija pēc sava ieskata

 

IEGĀDĀTO ZELTA STIEŅU NODOŠANA GLABĀŠANĀ BANKĀ

Bankā iegādātos zelta stieņus jūs varat nodot atbildīgā glabāšanā Bankai, atstājot stieņus Bankas glabātavā. Banka izsniegs jums stieņu nodošanu apliecinošu dokumentu (pieņemšanas-nodošanas aktu) un uzņemsies pienācīgi glabāt iegādāto dārgmetālu.
Gadījumā, ja jūs nododiet zeltu atbildīgā glabāšanā, Baltic International Bank SE uzņemas atpirkt dārgmetālu.

Priekšrocības:

 • Kapitāla saglabāšana un aizsardzība
 • Garantētā zelta drošība un elastīgi glabāšanas nosacījumi
 • Iespēja izņemt vai atpirkt zeltu pēc jūsu lūguma

Iegādes pamatnosacījums (visiem iepriekšminētajiem variantiem): minimālais pērkamais daudzums ir 1 kilograms.

 

DĀRGMETĀLU KONTS

Baltic International Bank SE piedāvā arī iespēju iegādāties zeltu, atvērot dārgmetālu kontu atbilstoši jūsu dotajiem norādījumiem. Turējuma apjoms (kontā esošais dārgmetālu daudzums) ir izteikts Trojas uncēs. Kontā uzskaitāmiem dārgmetāliem ir kvantitatīvais raksturojums (svars) un tirgus vērtība. Dārgmetālu kontu izmanto dārgmetālu uzskaitei, glabāšanai un norakstīšanai.

Priekšrocības:

 • Kapitāla saglabāšana un aizsardzība
 • Garantētā zelta drošība
 • Ar zelta iegādi saistīto izmaksu optimizācija
 • Jūs varat izvēlēties iegādājamā stieņa svaru
 • Jūs varat izvēlēties sev piemērotāko zelta izņemšanas veidu

 

DĀRGMETĀLU KONTS - SAVSTARPĒJIE NORĒĶINI

Baltic International Bank SE atvērtais dārgmetālu konts var tikt izmantots kā aktīvu saglabāšanas un diversifikācijas instruments, kā arī Bankas klientu veicamajiem savstarpējiem norēķiniem (maksājumiem). Ja norēķini tiek veikti dārgmetālā, naudas līdzekļu atlikums tiks izteikts Trojas uncēs. Jums ir arī iespēja konvertēt dārgmetālu vienā no valūtām, kurās Banka veic operācijas, un otrādi. Tāpat jūs varat pārskaitīt noteiktu daudzumu (Trojas uncēs izteiktu svaru) no sava konta uz cita Bankas klienta kontu.
Pēc jūsu vēlēšanās iegādātais zelts var tikt pārdots gan materiālā veidā (pārdodot fizisko zeltu jeb stieņus), gan nemateriālā veidā (zelta naudas ekvivalentā).

Priekšrocības:

 • Kapitāla saglabāšana un aizsardzība
 • Aktīvu diversifikācija
 • Ar zelta iegādi saistīto izmaksu optimizācija
 • Jūs varat izvēlēties iegādājamā stieņa svaru
 • Jūs varat izvēlēties sev piemērotāko zelta izņemšanas veidu

Minimālais pērkamais daudzums ir 1 kilograms, ja jūs vēlaties atvērt dārgmetālu kontu nolūkā glabāt dārgmetālu un veikt savstarpējos norēķinus. Vērā ņemams ir fakts, ka saskaņā ar Latvijas Republikā spēka esošo Pievienotās vērtības nodokļa likumu ieguldījumu zelts ir atbrīvots no pievienotās vērtības nodokļa. Zelta cena tūlītējām piegādēm (live gold price) ir zelta tekošā tirgus cena.

 

PIETEIKTIES KONSULTĀCIJAI

 

______________________________________________________________________________________

 

  

Investīciju iespējas

 

Baltic International Bank piedāvā inovatīvu investīciju kalkulatoru, rīku kurā Jums ir iespēja iepazīties ar Bankas aktuālo piedāvājumu un atbilstoši Jūsu interesēm atlasīt un izvēlēties dažādus investīciju produktus, noskaidrot atslēgas rādītājus – sagaidāmo ienesīgumu, termiņus, iespējamos riskus, kā arī pieteikties konsultācijai ar Bankas investīciju speciālistu.

 

Uzzināt vairāk

Picture

 

Izvēloties diversificēt savu ieguldījumu portfeli, jūs varat Bankā iegādāties zeltu, kā arī papildu izmantot zelta stieņu glabāšanas pakalpojumus. Banka piedāvā iegādāties 999.proves zelta stieņus, viena stieņa svars – 1 kg.

Ja vēlaties iegādāto zeltu glabāt Baltic International Bank (atbildīgās glabāšanas pakalpojums), mēs garantējam jūsu iegādātā zelta drošību, kā arī, ja pieņemsiet šādu lēmumu, apņemamies atpirkt zeltu par tā brīža tirgus cenu. Tā kā jūsu iegādātais zelts ir jūsu īpašums, tas tiks glabāts šķirti no Bankas aktīviem.

Investīcijas zeltā visā Eiropas Savienībā, ieskaitot Latvijas Republiku, ir atbrīvotas no pievienotās vērtības nodokļa, tādējādi šis investīciju instruments ir vēl izdevīgāks.

 

Logo

Zelta iegāde Baltic International Bank

ILGTSPĒJA

Zelts ir ilgtermiņā nemainīgi drošs investīciju instruments

DROŠĪBA

Iespēja glabāt iegādāto zeltu Baltic International Bank drošajās glabātuvēs

ĒRTUMS

Gadījumā, ja gribēsiet pārdot jums piederošos zelta stieņus, kas nodoti atbildīgajā glabāšanā Bankai, mēs apņemamies nodrošināt šo iespēju vienas bankas darba dienas laikā

Jūs varētu interesēt arī šādi finanšu risinājumi

KLIENTU APKALPOŠANA

(+371) 6700 0444

9:30 - 17:00

Pirmdiena - Piektdiena

pēc Latvijas laika GMT +02:00