ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Standarta ieguldījumu stratēģijas

Standarta ieguldījumu stratēģijas dod jums iespēju izvēlēties kādu no Bankas piedāvātiem jau izveidotiem finanšu instrumentu portfeļiem. 

 

Pieteikties konsultācijai

 

 

Investīciju iespējas

 

Baltic International Bank piedāvā inovatīvu investīciju kalkulatoru, rīku kurā Jums ir iespēja iepazīties ar Bankas aktuālo piedāvājumu un atbilstoši Jūsu interesēm atlasīt un izvēlēties dažādus investīciju produktus, noskaidrot atslēgas rādītājus – sagaidāmo ienesīgumu, termiņus, iespējamos riskus, kā arī pieteikties konsultācijai ar Bankas investīciju speciālistu.

 

Uzzināt vairāk

Picture

 

 

Baltic International Bank piedāvā vairākus iepriekš izstrādātus portfeļus, kas pēc to sastāva, riska līmeņa un ienesīguma atbilst konservatīvai, sabalansētai un aktīvai ieguldījumu stratēģijai.

 

Standarta stratēģijas iekļauj sevī Bankas izstrādātas stratēģijas ar pierādītiem vēsturiskā ienesīguma rādītājiem. Mēs palīdzēsim jums izvēlēties produktu, kas vislabāk atbilst jūsu zināšanām un pieredzei, kā arī riska līmenim, kuru esat gatavs uzņemties un sagaidāmajam ienesīgumam.

 

Baltic International Bank investīciju eksperti veiks jūsu izvēlētā investīciju portfeļa profesionālu pārvaldīšanu, analizējot finanšu tirgu un tā attīstības tendences, informējot jūs par faktoriem, uz kuriem balstās pieņemtie investīciju lēmumi, jūsu izvēlētās stratēģijas darbības rādītājiem un  citiem būtiskiem jautājumiem. Jūs regulāri saņemsiet atskaites par sava investīciju portfeļa darbības rezultātiem.

Logo

Standarta ieguldījumu stratēģijas Baltic International Bank

EKSPERTĪZE

Bankas speciālisti palīdzēs izvēlēties Jūsu vēlmēm  un vajadzībām atbilstošāko finanšu instrumentu portfeli

CAURSPĪDĪGUMS

Bankas eksperti dalīsies ar finanšu tirgus informāciju un tās analīzi, uz kuru balstās pieņemtie investīciju lēmumi

EFEKTIVITĀTE

Bankas eksperti veiks finanšu instrumentu iegādi atbilstoši jūsu izvēlētai ieguldījumu stratēģijai un portfeļa profesionālu pārvaldīšanu

Svarīgi

 Šī informācija ir sagatavota informatīvos nolūkos un nav uzskatāma par piedāvājumu vai rekomendāciju iegūt, glabāt vai pārdot vērtspapīrus, tā nav investīciju rekomendācija, pētījums par ieguldījumiem, ieteikumi attiecībā uz ieguldījumiem, nedz arī rekomendācija uzticēt savus aktīvus konkrētam ieguldījumu pārvaldītājam. Tiem, kas izlasījuši šo informāciju, investīciju pārvaldnieks ir jāizvēlas, balstoties tikai uz paša veiktu analīzi par apstākļiem, kas var ietekmēt investīcijas. Atbildība par investīciju pārvaldnieka izvēli, balstoties uz šajā lapā publicēto informāciju, gulsies tikai uz personu, kas ir balstījusies uz šo informāciju. Informāciju ir sagatavojusi Baltic International Bank. Pirms līguma slēgšanas ar Baltic International Bank par ieguldījumu pakalpojumu sniegšanu papildus jūsu privātbaņķiera piedāvātajam attiecīgajam līgumam, lūdzam iepazīties ar šajā mājas lapas sadaļā esošajiem dokumentiem.

Jūs varētu interesēt arī šādi finanšu risinājumi

KLIENTU APKALPOŠANA

(+371) 6700 0444

9:30 - 17:00

Pirmdiena - Piektdiena

pēc Latvijas laika GMT +02:00