ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Obligāciju emisijas organizēšana

Obligāciju emisijas organizēšana – investīciju pakalpojumu veids, kas ļauj valsts, pašvaldību un korporatīvajām struktūrām (emitentiem) piesaistīt nepieciešamo finansējumu parāda kapitāla tirgos. Baltic International Bank nodrošina pakalpojumu kopumu, kas ir nepieciešami emitentam veiksmīgai parāda vērtspapīru izvietošanai un to secīgai apkalpošanai.

Pieteikties konsultācijai

Obligāciju emisijas organizēšana Baltic International Bank

 

Baltic International Bank, kā emisijas organizētājs, piedāvā emitentiem izstrādāt parāda vērtspapīru noteikumus, sagatavot nepieciešamos dokumentus emisijas laidiena reģistrēšanai pilnvarotajās iestādēs, nodrošināt emitenta sadarbību ar depozitāriju un biržu, kā arī nodrošināt tehnisko bāzi parāda vērtspapīru norēķinu veikšanai. Nodrošinām analītiskos un informatīvos materiālus finansējuma piesaistei, kā arī attiecību uzturēšanu ar investoriem gan emisijas sagatavošanas posmā, gan arī pēc obligāciju izlaišanas otrreizējā tirgū.

 

Emisijas procesa dalībnieki

Obligāciju emisijas organizēšana


PIEPRASIET PILNU INFORMĀCIJU PAR PAKALPOJUMIEM UN TARIFIEM


 

Logo

PRIEKŠROCĪBAS SADARBĪBAI AR BALTIC INTERNATIONAL BANK

ĒRTI

Profesionāls iekšējais un ārējais atbalsts no obligāciju emisijas sagatavošanas posma, līdz pat obligāciju termiņa beigām.

IZDEVĪGI

Emitentam vēlamāko izvietošanas nosacījumu izstrādāšana, ņemot vērā tā uzņēmējdarbības specifiku un tirgus situāciju.

PRESTIŽI

Kopīgs darbs pie emitenta publiskā tēla veidošanas pasaules finanšu tirgos.

KLIENTU APKALPOŠANA

(+371) 6700 0444

9:30 - 17:00

Pirmdiena - Piektdiena

pēc Latvijas laika GMT +02:00