ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Konti

Multivalūtu konts Baltic International Bank dod jums iespēju jebkurā laikā brīvi piekļūt jūsu naudas līdzekļiem un ātri veikt nepieciešamās finanšu operācijas eiro, dolāros un citās valūtās.

Atvērt kontu

Picture

 

Baltic International Bank multivalūtu konts ir ērta iespēja veikt maksājumus gan eiro, gan citās valūtās.

Jūs varat atvērt vairākus multivalūtu kontus ar vienādām vai atšķirīgām atļautajām valūtām.  Multivalūtu kontā nauda tiek ieskaitīta tādā valūtā, kādu norādījis sūtītājs, ja tā ir viena no Bankas atļautajām valūtām.

Lai jums būtu iespēja savus kontus pārvaldīt attālināti, Baltic International Bank piedāvā drošu un ērtu internetbanku un tās mobilo aplikāciju. 

 

Logo

Konts Baltic International Bank

IESPĒJAS

Iespēja atvērt vairākus multivalūtu kontus ar dažādām valūtām

ĀTRUMS

Kontu attālinātai pārvaldīšanai pieejama droša un ērta internetbanka un tās mobilā aplikācija

DROŠĪBA

Jūsu noguldījumu drošību garantē Latvijas Republikas noguldījumu garantiju sistēma

Cenrādis

Konta atvēršana
Konta atvēršanai nepieciešamo dokumentu izskatīšana, konta atvēršana
Fizisko personu, Latvijas rezidentu konta atvēršanai nepieciešamo dokumentu izskatīšana* EUR 50
Fizisko personu konta atvēršanai nepieciešamo dokumentu izskatīšana* EUR 300
Īpašā komisija par dokumentu izskatīšanu **, *** EUR 300-3000
Konta atvēršana un pakalpojums "Internetbanka" (tajā skaitā, vienas ierīces DigiPass izsniegšana vai viena programmnodrošinājuma Mobīlais DigiPass pieslēgšana) bez maksas
Konta atvēršana un pakalpojums "Internetbanka" (tajā skaitā, vienas ierīces DigiPass izsniegšana vai viena programmnodrošinājuma Mobīlais DigiPass pieslēgšana) steidzamā kārtā (5 pilnu darbdienu laikā no visu nepieciešamo dokumentu iesniegšanas brīža)** EUR 300
Pagaidu konta atvēršana  EUR 30

* konta neatvēršanas gadījumā komisijas naudas summa netiek atmaksāta atpakaļ
** šī maksa tiek ieturēta papildus maksai par dokumentu izskatīšanu un konta neatvēršanas gadījumā netiek atmaksāta atpakaļ
*** īpašā komisija tiek piemērota gadījumos, ja klients atbilst īpaši noteiktiem Bankas kritērijiem, kas ir pieejami Bankā pēc pieprasījuma

Pilns cenrādis

Darījuma konts
Pakalpojums Cenrādis
Standarta darījuma* pieteikuma izskatīšana EUR 250
Nestandarta darījuma pieteikuma izskatīšana pēc vienošanās (min. EUR 500)
Standarta darījuma* konta atvēršana un apkalpošana 0,50 % no darījuma summas (min. EUR 50)
Nestandarta darījuma konta atvēršana un apkalpošana pēc vienošanās (min. EUR 1000)
Standarta darījuma* konta līguma noteikumu maiņa 0,2 % no darījuma summas (min. EUR 100)
Nestandarta darījuma konta līguma noteikumu maiņa pēc vienošanās (min. EUR 150)

* Standarta darījums ir neieķīlāta nekustamā īpašuma vai cita Latvijas Republikā esoša aktīva pirkuma-pārdevuma darījums starp vienu pircēju un vienu pārdevēju, ja darījuma summas izmaksa tiks veikta uz praksē atzītu īpašuma tiesību pāreju apliecinošu dokumentu pamata, vai tamlīdzīgs darījums.

Pilns cenrādis

KLIENTU APKALPOŠANA

(+371) 6700 0444

9:30 - 17:00

Pirmdiena - Piektdiena

pēc Latvijas laika GMT +02:00