ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Konti uzņēmumam

Baltic International Bank multivalūtu norēķinu konts juridiskām personām ļaus jebkurā laikā brīvi piekļūt saviem līdzekļiem un ātri veikt nepieciešamās finanšu operācijas dolāros, eiro un citās valūtās.

Atvērt kontu

Picture

 

Baltic International Bank multivalūtu konts ir ērta iespēja veikt maksājumus gan eiro, gan citās valūtās. 

Lai jūsu uzņēmums varētu ērti nodalīt dažādiem mērķiem paredzētos finanšu līdzekļus, jūs varat atvērt arī vienu vai vairākus papildu norēķinu kontus, palielinot jūsu naudas plūsmas pārskatāmību. 

Lai jums būtu iespēja savus kontus pārvaldīt attālināti, Baltic International Bank piedāvā drošu un ērtu internetbanku un mobilo aplikāciju. 

Lai veiksmīgi realizētu nekustamā īpašuma, biznesa vai kādu citu pirkšanas vai pārdošanas darījumu, piedāvājam jums atvērt darījuma kontu Baltic International Bank, saņemot bankas garantiju, ka trīspusējā līgumā ietvertās pircēja un pārdevēja saistības tiks pilnīgi izpildītas.

 

Logo

Uzņēmuma konts Baltic International Bank

IESPĒJAS

Uzņēmums var palielināt naudas plūsmu pārskatāmību, atverot papildu norēķinu kontus

ĀTRUMS

Kontu attālinātai pārvaldīšanai pieejama droša un ērta internetbanka un mobilās aplikācijas

DROŠĪBA

Darījuma konts garantē pilnīgu līgumā noteikto pircēja un pārdevēja saistību izpildi

Cenrādis

Konta atvēršana
Konta atvēršanai nepieciešamo dokumentu izskatīšana, konta atvēršana
Juridisko personu, Latvijas rezidentu, Latvijas rezidentu, kuru patiesā labuma guvēji ir Latvijas rezidenti, konta atvēršanai nepieciešamo dokumentu izskatīšana* EUR 150
Juridisko personu, Latvijas rezidentu, kuru viens no patiesā labuma guvējiem nav Latvijas rezidents, konta atvēršanai nepieciešamo dokumentu izskatīšana* EUR 350
Juridisko personu, Latvijas nerezidentu konta atvēršanai nepieciešamo dokumentu izskatīšana* EUR 450
Īpašā komisija par dokumentu izskatīšanu **, *** EUR 300-3000
Konta atvēršana un pakalpojums "Internetbanka" (tajā skaitā, vienas ierīces DigiPass izsniegšana vai viena programmnodrošinājuma Mobīlais DigiPass pieslēgšana) bez maksas
Konta atvēršana un pakalpojums "Internetbanka" (tajā skaitā, vienas ierīces DigiPass izsniegšana vai viena programmnodrošinājuma Mobīlais DigiPass pieslēgšana) steidzamā kārtā (5 pilnu darbdienu laikā no visu nepieciešamo dokumentu iesniegšanas brīža)** EUR 300
Pagaidu konta atvēršana  EUR 30

* konta neatvēršanas gadījumā komisijas naudas summa netiek atmaksāta atpakaļ
** šī maksa tiek ieturēta papildus maksai par dokumentu izskatīšanu un konta neatvēršanas gadījumā netiek atmaksāta atpakaļ
*** īpašā komisija tiek piemērota gadījumos, ja klients atbilst īpaši noteiktiem Bankas kritērijiem, kas ir pieejami Bankā pēc pieprasījuma

Pilns cenrādis

Darījumu konts
Pakalpojums Cenrādis
Standarta darījuma* pieteikuma izskatīšana EUR 250
Nestandarta darījuma pieteikuma izskatīšana pēc vienošanās (min. EUR 500)
Standarta darījuma* konta atvēršana un apkalpošana 0,50 % no darījuma summas (min. EUR 50)
Nestandarta darījuma konta atvēršana un apkalpošana pēc vienošanās (min. EUR 1000)
Standarta darījuma* konta līguma noteikumu maiņa 0,2 % no darījuma summas (min. EUR 100)
Nestandarta darījuma konta līguma noteikumu maiņa pēc vienošanās (min. EUR 150)

* Standarta darījums ir neieķīlāta nekustamā īpašuma vai cita Latvijas Republikā esoša aktīva pirkuma-pārdevuma darījums starp vienu pircēju un vienu pārdevēju, ja darījuma summas izmaksa tiks veikta uz praksē atzītu īpašuma tiesību pāreju apliecinošu dokumentu pamata, vai tamlīdzīgs darījums.

Pilns cenrādis

KLIENTU APKALPOŠANA

(+371) 6700 0444

9:30 - 17:00

Pirmdiena - Piektdiena

pēc Latvijas laika GMT +02:00