Izmaiņas brokerpakalpojumu sniegšanas noteikumos

Jaunumi - 2020. gada 17. jūnijs

Cienījamie klienti!

Vēlamies Jūs informēt par Brokerpakalpojumu līguma sastāvdaļas Brokerpakalpojumu noteikumu versijas Nr.3 stāšanos spēkā 2020.gada 1.jūlijā.

Sākot ar 2020.gada 1.jūliju, attiecībā uz visiem brokeru pakalpojumu ietvaros noslēgtajiem darījumiem starp Jums un Banku (tajā skaitā, attiecībā uz jau noslēgtajiem darījumiem), tiks piemērota Brokerpakalpojumu noteikumu versija Nr.3. Izmaiņas tiek veiktas atbilstoši Brokerpakalpojumu noteikumu versijā Nr.2 paredzētajai kārtībai, kas paredz, ka Bankai ir tiesības pēc saviem ieskatiem vienpusēji veikt grozījumus Brokerpakalpojumu noteikumos. Šajā gadījumā Banka informē klientus pirms grozījumu stāšanās spēkā,izvietojot Brokerpakalpojumu noteikumu tekstu Bankas telpās, Bankas interneta tīmekļa vietnē www.bib.eu vai nosūtot to Klientam.

Brokerpakalpojumu noteikumu izmaiņas ir saistītas ar klientu pārstāvju, kas izmanto internetbanku, rīkojumu iesniegšanai pilnvarojuma noteikšanu, kā arī ar klientu pienākumu nodrošināt, ka ieguldījumu lēmumus pieņem personas, kuru zināšanas, pieredzi un kompetenci darījumos ar finanšu instrumentiem Banka ir pārbaudījusi. Brokerpakalpojumu noteikumos ir veiktas arī citas izmaiņas.

Brokerpakalpojumu noteikumu versija Nr.3 būs pieejama Bankas telpās pie personīgā baņķiera, kā arī Bankas interneta tīmekļa vietnē www.bib.eu, sadaļā “Dokumenti darījumiem ar finanšu instrumentiem”, sākot ar 2020.gada 17.jūniju.

Ar Brokerpakalpojumu noteikumu versijas Nr.3 stāšanos spēkā attiecībā uz visām Klienta un Bankas attiecībām, kas izriet no Pušu starpā noslēgtā Brokerpakalpojumu līguma, (tajā skaitā, attiecībā uz jau noslēgtajiem darījumiem) tiks piemērota Brokerpakalpojumu noteikumu versija Nr.3.

Noteikumu normas, kas attiecas uz maksājumu pakalpojumiem LR Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma izpratnē, stājas spēkā attiecībā uz Klientiem, kas ir uzskatāmi par patērētājiem Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē, 2 (divu) mēnešu laikā pēc Brokerpakalpojumu noteikumu versijas Nr.3 publicēšanas Bankas interneta tīmekļa vietnē www.bib.eu vai izvietošanas Bankas telpās (pieejami pie personīgā baņķiera), atkarībā no tā, kurš no šiem nosacījumiem ir stājies spēkā agrāk. Pirms Brokerpakalpojumu noteikumu versijas Nr.3 normas stāšanās  spēkā, ir piemērojamas iepriekšējās Brokerpakalpojumu noteikumu redakcijas atbilstošas normas.

Aicinām vērsties  pie Jūsu personīgā baņķiera, lai saņemtu skaidrojumus par šajā paziņojumā sniegto informāciju.

 

Ar cieņu,

Baltic International Bank

Atpakaļ uz ziņu sarakstu
KLIENTU APKALPOŠANA

(+371) 6700 0444

9:30 - 17:00

Pirmdiena - Piektdiena

pēc Latvijas laika GMT +02:00