Piedāvājam mazajiem un vidējiem uzņēmumiem saņemt atbalstu finansējuma piesaistei kapitāla tirgos

Jaunumi - 2020. gada 24. aprīlis

Baltic International Bank aicina mazos un vidējos uzņēmumus (MVU) pieteikties finansējuma piesaistei biržā Eiropas Savienības fondu atbalsta programmā “Atbalsts mazo, vidējo komersantu finansējuma piesaistei kapitāla tirgos”.

Picture

Programmas mērķis ir palīdzēt MVU Latvijā piesaistīt finansējumu attīstībai caur kapitāla tirgiem,  dodot iespēju uzņēmumiem paaugstināt starptautisko konkurētspēju un veicināt kapitāla tirgus attīstību Latvijā. Šī ir pirmā šāda veida programma Baltijas reģionā.

Banka piedāvā nodrošināt emisijas organizētāja pakalpojumus - izstrādāt parāda vērtspapīru noteikumus, sagatavot nepieciešamos dokumentus emisijas reģistrēšanai pilnvarotajās iestādēs,  emitenta sadarbību ar depozitāriju un biržu, kā arī nodrošināt tehnisko bāzi parāda vērtspapīru norēķinu veikšanai. Piedāvājam analītiskos un informatīvos materiālus finansējuma piesaistei, kā arī attiecību uzturēšanu ar investoriem gan emisijas sagatavošanas posmā, gan arī pēc obligāciju izlaišanas otrreizējā tirgū.

Baltic International Bank Korporatīvo finanšu pārvaldes vadītājs Oto Davidovs norāda: “Kapitāla tirgus attīstība un uzņēmuma obligāciju emisija ir viens no ārējā finansējuma saņemšanas avotiem, kas jau daudzus gadus visā pasaulē tiek izmantota kā efektīva un izdevīga finansējuma piesaistīšanas alternatīva. Tas ir īpaši labs risinājums uzņēmumiem, kuru izaugsmes ambīcijas pārsniedz finansējuma piesaistīšanas iespējas, ko var piedāvāt bankas."

Salīdzinot ar Rietumeiropu, Baltijas valstu kapitāla tirgus atrodas agrīnā  attīstības stadijā, tomēr jānorāda, ka pēdējā laikā tirgum ir raksturīga strauja izaugsme un obligāciju emisija kā uzņēmuma attīstības finansējuma instruments kļūst arvien populārāka.Oto Davidovs

Atbalsta programma šī Eiropas Savienības fondu plānošanas perioda ietvaros tiks īstenota kā pilotprojekts, un kopējais sākotnēji pieejamais finansējums plānots 1 000 000 EUR apmērā, proti, 800 000 EUR akciju emisiju atbalstam un 200 000 EUR parāda vērtspapīru (obligāciju emisiju) atbalstam. Plānots, ka atklāts konkurss par finansējuma piešķiršanu tiks rīkots reizi ceturksnī. Programmu administrē Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA).

Atbalstu varēs saņemt sekojošu sagatavošanas izmaksu segšanai:

  • emisijas organizētāja (investīciju bankas) pakalpojumu izmaksām;
  • prospekta vai vērtspapīru reģistrācijas dokumenta sagatavošanas izmaksām;
  • padziļinātās izpētes (Due Diligence) izdevumiem;
  • juridisko, finanšu, nodokļu, auditoru, sertificētu konsultantu konsultāciju izmaksām.

Atbalsts MVU tiks sniegts granta veidā, sedzot 50% no attiecināmajām izmaksām, bet ne vairāk kā 100 000 EUR vienam pretendentam akciju emisijas gadījumā un ne vairāk kā 20 000 EUR parāda vērtspapīru (obligāciju) emisijas gadījumā.

Atpakaļ uz ziņu sarakstu
KLIENTU APKALPOŠANA

(+371) 6700 0444

9:30 - 17:00

Pirmdiena - Piektdiena

pēc Latvijas laika GMT +02:00

KĻŪT PAR KLIENTU

Aicinām izvēlēties Jums ērtāko pakalpojumu saņemšanas veidu.

Uzzināt vairāk Arrow blue