ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Dokumentārās operācijas – starptautisku darījumu drošības garantija

Baltic International Bank piedāvā jums dokumentārās operācijas, kas sniegs jums drošību biznesa darījumu veikšanā ar vietējiem un starptautiskajiem uzņēmējiem.

Pieteikties konsultācijai


Dokumentārās operācijas

Dokumentārais inkaso

Dokumentārais inkaso ir tirdzniecības darījumu īstenošanas un darījuma apmaksas veikšanas risinājums, kurš tiek izmantots gadījumos, kad starp līgumu noslēgušajām pusēm valda uzticēšanās pilna ilgtermiņa sadarbība, tomēr tās vēl nav gatavas veikt preču piegādi ar brīvas apmaksas noteikumiem.

Dokumentārais inkaso ir noteiktā laikā ar bankas starpniecību veikta naudas summas iekasēšana no pircēja apmaiņā pret finanšu un/vai tirdzniecības dokumentiem, tādējādi tas ir drošāks veids, kā saņemt samaksu par precēm vai pakalpojumiem nekā vienkāršs bankas maksājums:

 • pārdevējam ir garantija, ka pircējs saņems dokumentus tikai pēc norēķināšanās par preci;
 • pircējam nav jāveic priekšapmaksa, bet gan maksājums pret dokumentiem, kas apliecina preču piegādi atbilstoši līguma nosacījumiem.

 

Dokumentārais akreditīvs (Kredītvēstule)

Dokumentārais akreditīvs ir starptautiskajā tirdzniecībā visdrošākais norēķinu veids, kuru izmanto gan importētāji, gan eksportētāji. Dokumentārais akreditīvs abiem darījuma partneriem – preču eksportētājam un importētājam – nodrošina preču vai pakalpojumu apmaksas garantiju. Samaksa tiek veikta pret preču piegādi apliecinošiem dokumentiem, un tikai tad, ja ir izpildītas visas Dokumentārā akreditīva prasības:

 • pārdevējam tiek garantēta samaksa pret Dokumentārā akreditīva noteikumiem atbilstošiem dokumentiem, kas apliecina, ka nolīgtā prece ir nosūtīta vai pakalpojumi ir sniegti;
 • pircējam ir garantija, ka pārdevējs nesaņems samaksu par precēm vai pakalpojumiem, kamēr nebūs tās nosūtījis saskaņā ar Dokumentārā akreditīva noteikumiem.

Dokumentārais akreditīvs ir no tirdzniecības vai citiem līgumiem neatkarīgs darījums, un gan preces importētājam, gan eksportētājam ir būtiski atšķirt ar Dokumentārā akreditīva palīdzību veiktus darījumus no citiem pirkšanas un pārdošanas darījumiem. Izmantojot Dokumentāro akreditīvu, Banka veic tikai rīkojuma izpildi atbilstoši Dokumentārā akreditīva nosacījumiem, un nav saistīta ar apmaksāto preci vai pakalpojumu.

Izmantojot Dokumentāro akreditīvu, norēķinu kārtību regulē 2006. gada redakcijā pieņemtie Vispārīgie dokumentāro akreditīvu noteikumi un izmantošanas kārtība (Starptautiskās tirdzniecības palātas publikācija N 600) vai 1993. gada redakcijā pieņemtie Vispārīgie dokumentāro akreditīvu noteikumi un izmantošanas kārtība (Starptautiskās tirdzniecības palātas publikācija N 500).

Kredītvēstules ir drošs un starptautiski atzīts maksājuma veids – to darbību regulē Starptautiskās Tirdzniecības Palātas (ICC) izdotie noteikumi "Kredītvēstuļu vienotās paražas un prakse (UCP 600, 2007 rev.)".

Garantija

Garantija ir neatsaucama Bankas apņemšanās veikt Garantijā norādītās summas apmaksu Garantijas saņēmējam (trešajai personai) pēc Garantijas saņēmēja pieprasījuma gadījumos, kad Garantijas pieprasītājs neizpilda savas saistības atbilstoši Garantijā minētajiem nosacījumiem.

Baltic International Bank izsniedz dažāda veida Garantijas:

 • Avansa atmaksas garantija (Advance Payment Guarantee) – garantē, ka līgumā paredzētais avansa maksājums pārdevējam tiks atmaksāts pircējam gadījumā, ja pārdevējs neveiks preču piegādi vai nesniegs pakalpojumu;
 • Piedāvājuma garantija (Bid Bond, Tender Guarantee) – garantē tendera organizētāju izdevumu segšanu gadījumā, ja dalībnieks atsaka piedāvājumu vai atsakās no pasūtījuma. Šo garantiju izmanto, īstenojot starptautiskus tendera darījumus.
 • Saistību izpildes garantija (Performance Guarantee) – garantē, ka pircējam tiks izmaksāta noteikta summa kā kompensācija, ja preces piegāde vai pakalpojuma sniegšana neatbilst līgumā atrunātiem noteikumiem un tiek piemērota pircēja un pārdevēja līgumattiecību nostiprināšanai;
 • Maksājuma garantija (Payment Guarantee) – garantē pārdevējam, ka pircējs izpildīs visas līguma nosacījumos ietvertās maksājuma saistības.
 • Nodrošinājuma garantija (Collateral Guarantee)
 • Muitas garantija (Customs Guarantee)
 • Garantijas termiņa garantija (Guarantee for Warranty Obligations)
 • Iespējami arī citi Garantiju veidi atkarībā no klienta vajadzībām un līgumu nosacījumiem.

Visas izdotās Garantijas atbilst LR likumdošanai un starptautiskajiem noteikumiem.

 

Logo

Dokumentārās operācijas Baltic International Bank

IZVĒLE

Iespēja kopā ar Bankas speciālistiem izvērtēt Jūsu projektu un izvēlēties tieši Jūsu biznesa vajadzībām piemērotāko dokumentāro operāciju veidu

ĀTRUMS

Pēc  Jūsu pieteikuma saņemšanas Bankas speciālists visdrīzākajā laikā  sazināsies ar Jums, lai pārrunātu Jūsu vajadzības un kopīgi izvēlētos tieši Jums piemērotāko dokumentāro operāciju veidu

ELASTĪBA

Bankas speciālisti piedāvās tieši Jūsu vajadzībām atbilstošus nosacījumus, kas ļaus Jūsu biznesam elastīgāk un veiksmīgāk turpināt attīstību, nodrošinoties pret iespējamajiem riskiem

KLIENTU APKALPOŠANA

(+371) 6700 0444

9:30 - 17:00

Pirmdiena - Piektdiena

pēc Latvijas laika GMT +02:00