ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Brokeru pakalpojumi

Baltic International Bank piedāvā plašas iespējas veikt darījumus ar finanšu instrumentiem – gan individualizētus brokeru pakalpojumus, gan ērtas un visu diennakti pieejamas tirdzniecības platformas.

 

Pieteikties konsultācijai

 

 

Investīciju iespējas

 

Baltic International Bank piedāvā inovatīvu investīciju kalkulatoru, rīku kurā Jums ir iespēja iepazīties ar Bankas aktuālo piedāvājumu un atbilstoši Jūsu interesēm atlasīt un izvēlēties dažādus investīciju produktus, noskaidrot atslēgas rādītājus – sagaidāmo ienesīgumu, termiņus, iespējamos riskus, kā arī pieteikties konsultācijai ar Bankas investīciju speciālistu.

 

Uzzināt vairāk

Picture

 

 

Ja jūs vēlaties izmantot pasaules fondu tirgos esošās iespējas, patstāvīgi pieņemot lēmumus par finanšu instrumentu pirkšanu vai pārdošanu, Baltic International Bank sniegs jums iespēju ērti un ar izdevīgiem nosacījumiem piekļūt pie jūs interesējošiem finanšu instrumentiem.

 

Izmantojot Baltic International Bank piedāvātos klasiskos brokeru pakalpojumus, jūs varat iesniegt rīkojumu darījuma ar finanšu instrumentiem izpildei jums ērtākajā veidā – personiski, pa telefonu, internetbankā vai izmantojot citu komunikācijas kanālu. Mūsu profesionālā brokeru komanda efektīvi izpildīs jūsu rīkojumu, pērkot vai pārdodot akcijas, obligācijas, ieguldījumu fondu daļas, alternatīvo ieguldījumu fondu daļas, investīciju zeltu (fizisko zeltu vai ar dārgmetāla konta palīdzību) vai strukturētos finanšu produktus.

 

Baltic International Bank piedāvā arī finanšu instrumentu glabāšanas pakalpojumu, stingri ievērojot attiecīgos Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvos tiesību aktus, kas regulē prasību nodrošināt segregētu klientu aktīvu turēšanu. Jūsu vērtspapīri tiks glabāti šķirti no Bankas īpašumā esošajiem finanšu instrumentiem, tādējādi nodrošinot iespēju jebkurā brīdī noteikt klientiem piederošu aktīvu sastāvu.

 

 

Logo

Brokeru pakalpojumi Baltic International Bank

PIEEJAMĪBA

Iespēja veikt operācijas pasaules finanšu tirgos 24 stundas diennaktī katru darba dienu

IZVĒLE

Plaša spektra brokerpakalpojumi, kas nodrošina rīkojumu darījumiem ar finanšu instrumentiem izpildi un finanšu instrumentu glabāšanu

IESPĒJAS

Plašs partneru tīkls, kas ļauj nodrošināt jūs interesējošā darījuma izpildi

Svarīgi

Investoru aizsardzības sistēma

Baltic International Bank klientam, kurš saņem brokeru pakalpojumus un aktīvu individuālās pārvaldīšanas pakalpojumus, ir tiesības saņemt kompensāciju par neatgriezeniski pazudušiem finanšu instrumentiem, kā arī zaudējumiem, kas radušies ieguldījumu pakalpojuma neizpildes rezultātā apstākļos, kad banka finansiālā stāvokļa dēļ nespēj savlaicīgi un pilnā apmērā izpildīt savas saistības pret klientu. Minētais nav attiecināms uz situāciju, kad ieguldījumu pakalpojums nav īstenots bankas normālas darbības laikā.
Klientam tiek izmaksāta kompensācija 90 procentu apmērā no neatgriezeniski zaudētā finanšu instrumenta vērtības vai zaudējumiem, kas radušies neuzpildīta ieguldījumu pakalpojuma dēļ, bet ne vairāk kā 20 000 eiro.

 
Klienta noguldījumu garantiju sistēma

Klienta noguldījumu garantiju sistēma attiecas uz klienta investīciju kontā esošajiem naudas līdzekļiem, kas tajā ieskaitīti brokera pakalpojumu sniegšanas ietvaros, bet neattiecas uz aktīvu individuālās pārvaldīšanas ietvaros pārvaldīšanā nodoto līdzekļu uzskaites kontā ieskaitītājiem naudas līdzekļiem. Garantētā atlīdzība vienam klientam par investīciju kontā esošajiem noguldījumiem (ņemot vērā arī citus klienta noguldījumus Baltic International Bank) ir garantētā noguldījuma apmērā, bet ne vairāk kā 100 000 eiro (kopsummā, t.i., ja klientam vienā noguldījumu piesaistītājā ir vairāki garantētie noguldījumi, visus viena noguldītāja garantētos noguldījumus summē un uzskata par vienu garantēto noguldījumu).
Ieguldījumu pakalpojumi, tostarp noguldījumi finanšu instrumentos, ir saistīti ar riskiem, kas aprakstīti dokumentā "Finanšu instrumentu un tiem piemītošo risku raksturojums". 

Šī informācija ir sagatavota informatīvos nolūkos un nav uzskatāma par piedāvājumu vai rekomendāciju iegūt, glabāt vai pārdot vērtspapīrus, tā nav investīciju rekomendācija, pētījums par ieguldījumiem, ieteikumi attiecībā uz ieguldījumiem, nedz arī rekomendācija uzticēt savus aktīvus konkrētam ieguldījumu pārvaldītājam. Informāciju ir sagatavojusi Baltic International Bank.

Pirms pieņemat lēmumu par līguma slēgšanu ar Baltic International Bank par investīciju pakalpojumu saņemšanu, līdz ar atbilstošo līgumu, kuru jums izsniegs personīgais baņķieris, lūdzam jūs iepazīties ar šādiem dokumentiem: 


Jūs varētu interesēt arī šādi finanšu risinājumi

KLIENTU APKALPOŠANA

(+371) 6700 0444

9:30 - 17:00

Pirmdiena - Piektdiena

pēc Latvijas laika GMT +02:00