ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Nekustamā īpašuma apraksts

31 zemes gabals ciematā “Eduļi”

Adrese “Eduļi”, Garkalne, Ādažu novads
Cena EUR 540 000
Kontakti (+371) 6700 0444
Nekustāma īpašuma objekta atrāšanas vieta

Atrodas Ādažu novada, Garkalnes ciema nomalē, retas dzīvojamās un lauku apbūves teritorijā gar Gaujas upi, un netālu no autoceļa Baltezers- Alderi - Garkalne. Līdz Garkalnes ciema centrālajai daļai – aptuveni 3 km, līdz Ādažu ciema centrālajai daļai – aptuveni 5 km, līdz Rīgas pilsētas administratīvajai robežai – 12 km, līdz Rīgas pilsētas centrālajai daļai ( Vecrīgai) aptuveni 24 km.

 

 

Zemesgabala gabala raksturojums

Piebraukšanas pie zemes gabaliem ir pa vietējo ceļu (Mēness ielu), kas ir ar šķembu/grants segumu un no valsts autoceļa Baltezers- Gakalne- Āņi, kas ir ar asfalta segumu.

Nekustamajā īpašumā sastāvā ietilpst 32 zemes vienības vai to daļas, tai skaitā 26 atsevišķi lauku apbūves zemes gabali, 1 lauku apbūves zemes gabala daļa, 3 transporta infrastruktūras (ielas) zemes gabali, 1 dabas teritorijas (dambis) zemes gabals, 1 tehniskās apbūves zemes gabals un 1 zemes gabals gar valsts autoceļu V50. Zemes gabali ir bez apbūves, īpašumā Mēness iela 13 atrodas vecs koka šķūnis, īpašumos Zaļā iela, Upes iela, Mēness iela – daļēji izbūvētas ielas, īpašumā “Eduļu dambis”- prteplūdu aizsargdambis, īpašumā Eduļi – gāzes regulēšanas punkts. Zemes gabalu teritorijā ir klajumi, dabīgs zāles, krūmāju un lielu koku apaugums.

 

Nekustāmā īpašuma sastāvs
 • Zaļā ielā 15, Garkalnē, Ādažu nov., kadastra numurs: 80440120352, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 0.2645 ha;
 • Zaļā ielā 11, Garkalnē, Ādažu nov., kadastra numurs: 80440120354, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 0.2657 ha;
 • Zaļā ielā 10, Garkalnē, Ādažu nov., kadastra numurs: 80440120417, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 0.2514 ha;
 • Zaļā ielā 9, Garkalnē, Ādažu nov., kadastra numurs: 80440120355, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 0.2609 ha;
 • Zaļā ielā 7, Garkalnē, Ādažu nov., kadastra numurs: 80440120356, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 0.2543 ha;
 • Mēness ielā 11, Garkalnē, Ādažu nov., kadastra numurs: 80440120373, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 0.2508 ha;
 • Mēness ielā 9, Garkalnē, Ādažu nov., kadastra numurs: 80440120374, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 0.2508 ha;
 • Mēness ielā 7, Garkalnē, Ādažu nov., kadastra numurs: 80440120375, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 0.2506 ha;
 • Mēness ielā 1, Garkalnē, Ādažu nov., kadastra numurs: 80440120378, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 0.2509 ha;
 • Zaļā ielā, Garkalnē, Ādažu nov., kadastra numurs: 80440120220, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 0.8898 ha;
 • Zaļā ielā 2, Garkalnē, Ādažu nov., kadastra numurs: 80440120360, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 0.2506 ha;
 • Zaļā ielā 3, Garkalnē, Ādažu nov., kadastra numurs: 80440120358, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 0.2515 ha;
 • Zaļā ielā 4, Garkalnē, Ādažu nov., kadastra numurs: 80440120361, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 0.2507 ha;
 • Zaļā ielā 5, Garkalnē, Ādažu nov., kadastra numurs: 80440120357, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 0.2516 ha;
 • Zaļā ielā 6, Garkalnē, Ādažu nov., kadastra numurs: 80440120362, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 0.2506 ha;
 • Zaļā ielā 12, Garkalnē, Ādažu nov., , kadastra numurs: 80440120364, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 0.2514 ha;
 • Zaļā ielā 14, Garkalnē, Ādažu nov., kadastra numurs: 80440120365, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 0.2509 ha;
 • Zaļā ielā 13, Garkalnē, Ādažu nov., kadastra numurs: 80440120353, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 0.2662 ha;
 • Zaļā ielā 16, Garkalnē, Ādažu nov., kadastra numurs: 80440120366, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 0.2509 ha;
 • Zaļā ielā 18, Garkalnē, Ādažu nov., kadastra numurs: 80440120367, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 0.2547 ha;
 • Zaļā ielā 19, Garkalnē, Ādažu nov., kadastra numurs: 80440120351, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 0.3651 ha;
 • Zaļā ielā 20, Garkalnē, Ādažu nov., kadastra numurs: 80440120368, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 0.2734 ha;
 • Zaļā ielā 21, Garkalnē, Ādažu nov., kadastra numurs: 80440120350, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 0.2771 ha;
 • Zaļā ielā 24, Garkalnē, Ādažu nov., kadastra numurs: 80440120225, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 0.3138 ha;
 • Mēness ielā 13, Garkalnē, Ādažu nov., kadastra numurs: 80440120372, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 0.2505 ha un palīgēkas ar kadastra apzīmējumu 8044 012 0230 008;
 • Mēness ielā 15, Garkalnē, Ādažu nov., kadastra numurs: 80440120371, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 0.3324 ha;
 • Mēness ielā 40, Garkalnē, Ādažu nov., kadastra numurs: 80440120348, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 0.3359 ha;
 • 13/44 domājamās daļas no nekustamā īpašuma Mēness ielā , Garkalnē, Ādažu nov., kadastra numurs: 80440120111, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 1.24 ha;
 • 13/44 domājamās daļas no nekustamā īpašuma Upes ielā , Garkalnē, Ādažu nov., kadastra numurs: 80440120228, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 0.458 ha;
 • 13/44 domājamās daļas no nekustamā īpašuma “Eduļu dambis”, Ādažu nov., kadastra numurs: 80440120408, kas sastāv no diviem zemes gabaliem ar kopējo platību 5.74 ha (zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 8044 012 0408 kopējā platībā 4.06 ha un zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 8044 012 0409 kopējā platībā 1.68 ha);
 • 13/44 domājamās daļas no nekustamā īpašuma “Eduļi”, Ādažu nov., kadastra numurs: 80440120230, kas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 0.2213 ha.

Piezīme: nekustamie īpašumi Upes iela, kadastra Nr. 80440120228, Mēness iela, kadastra Nr. 80440120111, Eduļu dambis, kadastra Nr. 80440120408, Eduļi, kadastra nr. 80440120230 ir kopīpašums.

Komunikāciju pieslēgums

Zemes gabaliem tuvākajā apkārtnē un pie blakus īpašumiem ir pieejami elektroapgādes tīkli, gāzes apgādes un telekomunikāciju tīkli. Zemes gabalu teritorijā ir daļēji izbūvēti komunikāciju tīkli un atsevišķi elementi.

Izmantošanas veids

Neapbūvēti zemes gabali plānotajā ciematā “Eduļi”, ar satiksmes un tehniskajai infrastruktūrai, un pretplūdu aizsargdambim paredzētām atsevišķām zemes vienībām (vai daļām). Saskaņā ar Ādažu novada teritorijas plānojumu zemes gabali atrodas Lauksaimniecības teritorija (L), paredzētās ielas – transporta infrastruktūras teritorijā (TR), aizsargdambis un josla gar Gauju – Dabas un apstādījumu teritorijā (DA), meža teritorija (M1).

 

 

Zemesgabalu raksturlielumus Kadastra Informācijas sistēmā, kā arī Detālplānojumā un teritorijas plānojumā noteiktā atļauta izmantošana
Zemesgabalu fotoattēli

 

 

Atstājiet savus kontaktus un Baltic International Bank sazināsies ar Jums,

lai sniegtu detalizētu informāciju!

 

 • Es piekrītu, ka Baltic International Bank SE veic šajā formā norādīto personas datu apstrādi, lai sazinātos ar mani un informētu par Baltic International Bank SE pakalpojumiem.

Paldies! Jūsu pieteikums ir saņemts.

Doties uz Sākumlapu vai nosūtīt citu ziņu

KLIENTU APKALPOŠANA

(+371) 6700 0444

9:30 - 17:00

Pirmdiena - Piektdiena

pēc Latvijas laika GMT +02:00